Mezinárodní den lesů 2023

 | 

Mezinárodní den lesů dlouho nebyl oficiálně stanoven na žádný konkrétní den. To se změnilo až v roce 2012, kdy Valné shromáždění OSN určilo 21. březen právě jako Mezinárodní den lesů. Tento den by měl být oslavou lesů všech možných typů. Jedním ze zásadních cílů tohoto dne je zvyšovat povědomý o důležitosti lesů. Jedná se také o skvělou příležitost věnovat se aktivitám jako je výsadba nových stromů.

Každý rok je vybráno téma, které by mělo pomoci přiblížit některou z problematik týkajících se lesů a zvýšit tak informovanost veřejnosti o konkrétních problémech. Téma pro letošní rok jsou lesy a zdraví, a proto je jakýmsi podtitulem tohoto ročníku motto: Zdravé lesy pro zdravé lidi.

S letošním ročníkem se také pojí několik klíčových myšlenek:

1) Lesy jsou vitálním zdrojem jídla a živin

Téměř miliarda lidí na světě je zcela závislá na potravinách „z divočiny“, jako jsou například bylinky, ovoce, ořech, maso, nebo hmyz. V některých odlehlých tropických oblastech se předpokládá, že konzumace masa tohoto původu pokrývá mezi 60 a 80 % proteinového přísunu místních obyvatel.

2) Lesy jsou přírodními lékárnami

Kolem 50 000 druhů rostlin, ze kterých velká část roste v lese, má medicínské využití. Odloučené komunity často využívají léčivé schopnosti rostlin a po generace si tyto znalosti předávají. Navíc i množství moderních farmaceutických přípravků vychází z lesních rostlin. Například listy chinovníku, obsahující chinin, který se v moderní medicíně využívá k léčení malárie. 

3) Zdravé lesy nás chrání před chorobami

Lesy vždy působili jako přírodní bariéra před šířením nakažlivých chorob mezi zvířaty a lidmi. Jenže to se kvůli stále intenzivnějšímu odlesňování mění a šance na přenos nakažlivých chorob ze zvířat na lidi je čím dál vyšší. Více než 30 % zaznamenaných nových chorob hlášených od roku 1960 jsou připisovány změnám v prostředí jako je například i odlesňování.

4) Lesy napomáhají mentálnímu i fyzickému zdraví

Pokud trávíte čas lese, mělo by se to projevit zvýšeným přísunem pozitivních emocí a snížením stresu, vysokého krevního tlaku, depresivních stavů a úzkostí. Stromy ve městech pomáhají absorbovat látky znečišťující ovzduší a filtrovat jemné částice jako je prach nebo kouř. Jedná se tak o jakési pomyslné štíty, které pomáhají obyvatelům měst v boji s respiračními chorobami způsobenými znečištěným ovzduším.

5) Lesy hrají důležitou roli při boji s největším zdravotním rizikem, kterému lidstvo čelí: klimatické změně

Zdravé lesy pomáhají v boji s globálním oteplováním. Lesy celkové uchovávají 662 miliard tun CO2 což je více než polovina veškerého uhlíku uloženého v půdě a vegetaci. Stromy nám také pomáhají vyrovnat se s teplem a extrémními výkyvy počasí způsobenými klimatickou změnou, která se stává obrovskou zdravotnickou výzvou.

6) Lesy jsou v ohrožení a potřebují naši pomoc

Deset miliónů hektarů (hrubý ekvivalent 14 miliónů fotbalových hřišť) bylo ztraceno v důsledku odlesňování mezi lety 2015 a 2020. Lesní škůdci poničí kolem 35 miliónů hektarů lesů ročně. Lesní požáry zasáhly jen v roce 2015 kolem 98 miliónů hektarů lesů. Skrze zákony chránící lesy a zvýšení investic, můžeme lesy zachránit a zároveň tak chránit nejen naši planetu, ale i naše vlastní zdraví.

 
 

 
 Zjistěte více o Mezinárodním dnu lesů na stránkách Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů.